LEGITIMACIÓ DE L'ÚS DE LA FORÇA
13/05/2024 - 31/05/2024
1ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
RESUM DEL CURS
Trobem que la normativa regula de forma genérica en la majoria dels casos les intervencions policials, donen directrius i estableixen els criteris d’actuació, peró l’aplicació directe de l’ús de la força i els seus límits no poden estar taxats en texts normatius que en la majoria dels casos no s’adapten a la realitat del moment en que succeeixen els fets objecte d’estudi.
PROFESSOR / S
El professor d'aquest curs és membre de la Policia Local de Viladecans adscrit a la Unitat de Seguretat Ciutadana des de fa 14 anys. Es instructor de tir policial i militar, Instructor de bastó policial extensible, ASP i Armer oficial de la marca Glock. Amb experiència de més de 20 anys en manipulació, utilització d’armament policial i militar s'encarregarà d'orientar, assessorar, ensenyar, resoldre dubtes a l'alumne/a en tots aquells aspectes relacionats amb la docència del curs.
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0,20 punts
Guardia Urbana de Barcelona: 0,10 punts
FAMÍLIES
Seguretat ciutadana (SC); Investigació (INV) Suport tècnic (ST) Funcions policials bàsiques (FPB) Comandament (CO)
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el registre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES