ACTUACIÓ I ACTUALITZACIÓ EN MATÈRIA DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL I BICICLETES DE PEDALEIG ASSISTIT
28/08/2023 - 15/09/2023
1ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
Aquest Curs d’actuació i actualització en matèria de vehicles de mobilitat personal (VMP) i bicicletes de pedaleig assistit (EPAC) té com a grans objectius: • Actualitzar als agents policials encarregats del servei de la vigilància del trànsit en els últims canvis normatius de la Llei de Seguretat Viària i dels reglaments que la desenvolupen, així com altres lleis relacionades. • Proporcionar les eines necessàries per saber buscar la informació necessària en la legislació vigent, així com la seva aplicació operativa. • Potenciar el debat i resoldre dubtes sobre aquesta matèria. • Unificar criteris d’actuació per a la correcta tipificació de denúncies de trànsit.
RESUM DEL CURS
Aquest curs va dirigit a agents policials que tinguin interès a actualitzar els seus coneixements sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP) i les bicicletes de pedaleig assistit (EPAC). Per conèixer i interpretar la nova normativa en relació amb aquests vehicles, i així poder-la aplicar a la pràctica policial. Començarem per conèixer els articles relacionats amb aquests vehicles a la Llei de Seguretat Viària, així com en els reglaments que la desenvolupen, per primer saber les definicions, poder-los classificar i quines són les normés de circulació dels seus conductors. També coneixerem la normativa europea relacionada amb aquests tipus de vehicles amb, aparença de VMP o EPAC que poden arribar a considerar-se cicles a motor, ciclomotors o motocicletes. Per finalitzar, després de conèixer la normativa, explicarem la seva aplicació a la pràctica policial des de la vessant administrativa, fins a arribar a la via penal, per a determinats casos.
PROFESSOR / S
Sergent Cap de Torn, amb més de vint anys a l’especialitat de Trànsit. Graduat en Dret. Formador en seguretat viària a l’ISPC per a aspirants a mossos i policies locals. Formador del curs oposició per accedir a l’especialitat de trànsit i formador del curs d’actuació i d’actualització en seguretat viària a l’EPC, per a policies locals i mossos que ja realitzen funcions de trànsit. El professor s'encarregarà d'orientar, assessorar, ensenyar, resoldre dubtes a l'alumne/a en tots aquells aspectes relacionats amb la docència del curs.
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0,20
Guardia Urbana de Barcelona: 0,10
FAMÍLIES
Seguretat ciutadana (SC) Funcions policials bàsiques (FPB)
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el registre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES