ÚLTIMES MODIFICACIONS DEL CODI PENAL
08/04/2024 - 26/04/2024
1ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
L'objectiu del curs no és perdre's en reflexions jurídiques sobre el text de la llei ni analitzar exhaustivament tot el reguitzell de reformes operades pel legislador, sinó procurar transmetre una visió global de la majoria d'elles. El curs s'intenta adequar als seus destinataris, a la Policia de Catalunya, per tant, es planteja en clau d'aplicació pràctica del dret penal. D’aquí que el curs pretengui proporcionar aquesta formació necessària per l'àmbit professional on l'agent de policia es mou. El curs es divideix en dos àmbits, d'una banda, s’analitzen els canvis normatius que han dut a la configuració actual de les conductes delictives, i de l'altra, l'aplicació pràctica d’aquests tipus penals per a la seva millor comprensió.
RESUM DEL CURS
El curs parteix de la base que un dels objectius de la policia catalana s'emmarca en la formació contínua dels seus agents, i concretament en aquelles matèries cabdals pel seu dia a dia, així esdevé l'ús del Codi Penal una eina essencial per resoldre una part important dels conflictes habituals. Aquest tret fa necessari un aprofundiment, d'una banda, de les reformes operades pel legislador en els últims temps, i de l'altra, atansar-se a un repàs notable de la majoria de conductes punibles previstes en el Codi Penal vigent, un dels textos bàsics en la tasca policial diària.
PROFESSOR / S
El professor d'aquest curs és membre del CME, llicenciat en Dret i en Criminologia per la Universitat de Girona i Màster en Criminalística-Conseller en ciències forenses, per l’EPSI-Universitat Autònoma de Barcelona. Professor de l’ICES des de 2008, també ha impartit docència a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i a la Universitat de Barcelona, i realitzat ponències a ESADE, al Congrés SICUR Madrid i al Security Forum Barcelona. El professor s'encarregarà d'orientar, assessorar, ensenyar, resoldre dubtes a l'alumne/a en tots aquells aspectes relacionats amb la docència del curs.
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0,20 punts
Guardia Urbana de Barcelona: 0,10 punts
FAMÍLIES
Seguretat ciutadana (SC) Investigació (INV) Suport tècnic (ST) Funcions policials bàsiques (FPB) Comandament (CO)
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el registre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES