ACTUACIÓ I ACTUALITZACIÓ EN MATÈRIA DE TRÀNSIT
23/10/2023 - 10/11/2023
1ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
Aquest Curs d’actuació i actualització en matèria de trànsit i circulació, té com a grans objectius: - Actualitzar als agents policials encarregats del servei de la vigilància del trànsit dels últims canvis normatius de la Llei de Seguretat Viària i dels reglaments que la desenvolupen, així com altres lleis relacionades. - Proporcionar les eines necessàries per a saber on buscar la informació a la legislació vigent, per aplicar-la a la seva operativa policial relacionada amb el trànsit. - Potenciar el debat i resoldre dubtes sobre la matèria de seguretat viària. - Unificar criteris d’actuació per a la correcta tipificació de denúncies de trànsit.
RESUM DEL CURS
Aquest curs va dirigit a agents policials que tinguin interès a actualitzar i aprofundir els seus coneixements sobre normativa viària i circulació de vehicles, amb l’objectiu de poder aplicar aquesta teoria a l’operativa policial relacionada amb el trànsit. Començarem per conèixer els canvis normatius en determinats articles de la Llei de Seguretat Viària, així com l’anàlisi dels reglaments que desenvolupen els articles d’aquesta llei, amb les conclusions d’interpretació i l’aplicació operativa de cada article. També coneixerem la normativa relacionada amb el procediment sancionador de trànsit, l’assegurança de l’automòbil i la inspecció tècnica de vehicles. Per finalitzar, després de conèixer la normativa, disposarem d’una bateria de preguntes tipus test, per portar la teoria a la pràctica i saber com denunciar les infraccions a les diferents casuístiques que ens podem trobar a la carretera.
PROFESSOR / S
Sergent Cap de Torn, amb més de vint anys a l’especialitat de Trànsit. Graduat en Dret. Formador en seguretat viària a l’ISPC per a aspirants a mossos i policies locals. Formador del curs oposició per accedir a l’especialitat de trànsit i formador del curs d’actuació i d’actualització en seguretat viària a l’EPC, per a policies locals i mossos que ja realitzen funcions de trànsit. El professor s'encarregarà d'orientar, assessorar, ensenyar, resoldre dubtes a l'alumne/a en tots aquells aspectes relacionats amb la docència del curs.
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0,20
Guardia Urbana de Barcelona: 0,10
FAMÍLIES
Seguretat ciutadana (SC) Funcions policials bàsiques (FPB)
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el registre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES