BÀSIC DE POLICIA CIENTÍFICA
11/09/2023 - 29/09/2023
1ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
El curs té com a objectiu principal que els alumnes tinguin un coneixment de les diferents tasques que es realitzen als grups de PC de les ABP i els coneixements mínims de les eines a utilitzar, dels objectius de la investigació científica i de la gestió de ressenya de detinguts i dentificació documental de persones.
RESUM DEL CURS
El curs s’estructura en 10 temes de continguts amb exercicis per valorar el grau de coneixements que assoleix l’alumne/a en el seu estudi, i un annex amb diferents reportatges d'inspeccions oculars i exemples d'actes d’inspeccions oculars més comunes que han de realitzar els grups de P.C. de les ABP. El primer tema introdueix a l’alumne/a en la criminalística, coneixements de conceptes i de la història contemporània des del segle XIX fins a l’actualitat. En el segon tema “Policia Científica al cos de Mossos”, s’intenta reflectir quin és el moment actual de l’especialitat al cos, com s’estructura i quines són les competències de cadascún dels nivells. Amb el tercer tema "Ressenya de persona detinguda”, s'intenta que l’alumne/a assoleixi els principals conceptes de ressenya, conegui els diferents documents a utilitzar, i que pugui solucionar els diferents supòsits com ressenya de menors i/o la gestió dels diferents arxius de ressenya. Amb el tema 4 tema, "Lofoscòpia”, introduim a l’alumne/a en l’estudi de les empremtes dactilars i la seva localització. El tema 5 "Inspeccions oculars tècnicopolicials" presenta als alumnes que són les IOTP, el marc legal que les cobreix, directrius a seguir i quines són les principals actes que es poden realitzar als grups de PC. El tema 6, "Tècniques de recerca a les IOTP”, és complementari de l’anterior i presenta als alumnes les diferents tècniques de recerca que podem fer servir i quines són les més adients en cada cas. El tema 7 “Indicis” recull una classificació dels indicis i quines són les seves principals característiques. El tema 8,”Reactius” inclou una taxonomia dels diferents reactius físics, químics i d’altres tipus que es poden fer servir. El tema 9 “Fotografia Policial”, té l’objectiu de dotar a l’alumne d’uns mínims necessaris per realitzar les tasques assignades en qüestió de reportatges fotogràfics. El darrer tema “Informe tècnic policial”, és introductori a la realització d’informes i intenta que l’alumne/a tingui un coneixment bàsic de l’estructura de l’informe i el marc legal en que és mou.
PROFESSOR / S
El professor d'aquest curs serà una persona membre del CME, agent de la Unitat Regional de la Policia Científica destinat a la Regió Policial Metropolitana Nord. El professor s'encarregarà d'orientar, assessorar, ensenyar, resoldre dubtes a l'alumne/a en tots aquells aspectes relacionats amb la docència del curs.
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0,20 punts
Guardia Urbana de Barcelona: 0,10 punts
FAMÍLIES
Investigació (INV)
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el registre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES