ACTUACIÓ I ACTUALITZACIÓ EN DELICTES CONTRA LA SEGURETAT VIÀRIA I IMPRUDENTS
26/06/2023 - 14/07/2023
1ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
Aquest curs d’actuació i actualització en delictes contra la seguretat viària i imprudents té com a grans objectius: • Actualitzar als agents policials, en funcions de policia judicial, encarregats del servei de la vigilància del trànsit dels canvis normatius en el Codi Penal, concretament en el capítol dels delictes contra la Seguretat Viària i els delictes imprudents relacionats amb la conducció de vehicles a motor i ciclomotors. • Conèixer les diferents Circulars i Dictàmens del Fiscal General Coordinador en Seguretat Viària, per unificar els criteris de investigació i actuació policial, envers aquests tipus delictius i l’actuació dels diferents cossos policials al territori Espanyol. • Potenciar el debat i resoldre dubtes sobre la investigació dels tipus delictius relacionats amb el trànsit de vehicles.
RESUM DEL CURS
Aquest curs va dirigit als agents policials que tinguin interès a actualitzar els seus coneixements sobre els delictes contra la seguretat viària i els delictes imprudents relacionats amb els vehicles a motor o ciclomotors. El curs tracte de donar a conèixer els canvis normatius introduïts en el Codi Penal, envers aquests delictes, i com investigar i perseguir aquestes conductes delictives com a policia judicial de trànsit, seguint les instruccions del Fiscal de Sala Coordinador de Seguretat Viària. Els punts a tractar seran els següents: Delictes contra la Seguretat Viària, casuística i aplicació operativa. • La conducció amb velocitat excessiva • La conducció sota la influència de la influència de l’alcohol o les drogues • La conducció temerària • La conducció amb manifest menyspreu per la vida dels altres • Conductes anteriors amb resultat lesiu • Abandonar el lloc de l’accident amb resultat lesiu o mort • La negativa a sotmetre’s a les proves de d’alcohol o drogues • La conducció amb pèrdua de vigència o pèrdua total de punts del permís o llicència de conduir o no haver obtingut mai. • Col·locació a la via d’obstacles o danys a la senyalització Delictes d’homicidi i lesions per Imprudència en la conducció de vehicles a motor o ciclomotors, casuística i aplicació operativa. • Homicidi per imprudència greu • Homicidi per imprudència menys greu • Penes per l’homicidi imprudent • Lesions per imprudència greu • Lesions per imprudència menys greu • Penes per les lesions per imprudents
PROFESSOR / S
Sergent Cap de Torn, amb més de vint anys a l’especialitat de Trànsit. Graduat en Dret. Formador en seguretat viària a l’ISPC per a aspirants a mossos i policies locals. Formador del curs oposició per accedir a l’especialitat de trànsit i formador del curs d’actuació i d’actualització en seguretat viària a l’EPC, per a policies locals i mossos que ja realitzen funcions de trànsit. El professor s'encarregarà d'orientar, assessorar, ensenyar, resoldre dubtes a l'alumne/a en tots aquells aspectes relacionats amb la docència del curs.
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0,20
Guardia Urbana de Barcelona: 0,10
FAMÍLIES
Seguretat ciutadana (SC) Funcions policials bàsiques (FPB)
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el registre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES