ACTUACIONS POLICIALS AMB MALALTS MENTALS I ALTRES VÍCTIMES
20/05/2024 - 07/06/2024
1ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest curs és reciclar i aprofundir en l'aprenentatge de les actuacions policials davant de malalts mentals. Sovint, per la nostra tasca professional, som el primer servei que s’activa quan hi ha una temptativa de suïcidi, una persona molt agressiva al carrer o un home que es passeja despullat a les quatre del migdia pel mig del poble. Per això, és important tenir quatre pautes presents per saber com actuar amb aquella persona, cap a on derivar-la i com informar al jutjat competent o als serveis socials municipals.
RESUM DEL CURS
Segons la Organización Mundial de la Salud, en 25 anys les malalties mentals superaran en impacte social a las cardiopaties. Poc a poc, s’està prenent consciència de l’elevada repercussió que tenen les malalties mentals en el moment actual, i ara les polítiques emergents s’esforcen per conèixer, prevenir, recuperar i desestigmatizar les patologies mentals. Ens centrarem en aquelles patologies que amb més facilitat ens podem trobar en el nostre dia a dia com a policies, tant al carrer com desenvolupant tasques d’oficina. Els serveis amb malalts mentals són molt freqüents en el nostre dia a dia, tanmateix hi ha molt poca documentació que estableixi pautes policials d’actuació quan ens trobem davant d’una persona amb una psicopatologia, per això un altre objectiu del present curs és recollir i difondre els acords aprovats que relacionen policia i malalts mentals.
PROFESSOR / S
El professor d'aquest curs és una persona membre del CME Llicenciat en Psicologia Industrial i d'organitzacions per la UNED i professor tutor de l'Assignatura de Psicologia Social 1 i 2 del Centre Associat de la UNED a Terrassa. Actualment treballa de Cap de la Unitat d'Investigació ABP Prat. El professor s'encarregarà d'orientar, assessorar, ensenyar, resoldre dubtes a l'alumne/a en tots aquells aspectes relacionats amb la docència del curs.
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0,20 punts
Guardia Urbana de Barcelona: 0,10 punts
FAMÍLIES
Seguretat ciutadana (SC); Investigació (INV): Suport tècnic (ST); Funcions policials bàsiques (FPB). Comandament (CO)
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el registre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES