Llistat de Cursos
20/03/2023 - 07/04/2023
1ª EDICIÓ
Curs robatoris amb violència
27/03/2023 - 14/04/2023
1ª EDICIÓ
El curs és un viatge en el temps des de l'inici dels MC's fins l'actualitat. En el temari es tracta temes que han estat molt presents en la cultura i la creació i expansió d'aquests MC's com ara la II Guerra Mundial, el racisme, el masclisme, la música, el cinema, i d'altres ítems. Es tractaran els MC's més famosos i característics, des de el més conegut a nivell mundial HELL ANGELS fins a MC's exclusius de policies, d'homes de raça negra i d'altres característics.
Introducció a la realitat del fenomen dels menors migrats no acompanyats (MMNA-MENA).
03/04/2023 - 21/04/2023
1ª EDICIÓ
Aquest curs facilita una base de coneixements tècnics i pràctics sobre la gestió i resolució dels conflictes.
03/04/2023 - 21/04/2023
1ª EDICIÓ
Aquest curs té per finalitat conèixer quines tasques realitzen les Unitats Territorials de Tractament de Dades dins l’àmbit de l’anàlisi de la investigació criminal.
03/04/2023 - 21/04/2023
1ª EDICIÓ
Primerament es realitza un estudi en profunditat de la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana i sobre les possibles actuacions que podem trobar-nos en l’aplicació de la mateixa durant el torn ordinari de treball. Al segon tema, es repassen i s’expliquen les accions a portar a terme en diverses actuacions que es troben amb freqüència les patrulles de seguretat ciutadana. Finalment, es realitza un repàs de l’actuació a fer en els casos de violència domèstica/gènere que es poden trobar les patrulles i les accions a realitzar tant per les patrulles com els agents destinats a les oficines d’atenció al ciutadà.
Adreçat a persones que realitzin o vulguin realitzar tasques de comandament i/o que vulguin millorar les seves relacions amb les persones del seu entorn laboral i/o personal.
El curs té com a objectiu que l'alumne assoleixi els coneixements necessaris per poder realitzar reportatges fotogràfics en tasques d'investigació i seguiments, en tasques de policia científica com la realització de reportatges fotogràfics d'IOTP i ressenya de detinguts.
24/04/2023 - 12/05/2023
1ª EDICIÓ
Els objectius d'aquest curs es divideixen en la correcta definició dels atracaments, la seva tipologia i desenvolupament, la metodologia d'investigació, així com el coneixement de diferents organitzacions criminals.
Estudiarem les principals malalties mentals que pateix la societat actual, treballarem els indicadors que ens permetran identificar quan estem davant d’un malalt mental i quines són les pautes d’actuació més adients per una resolució optima del servei.
01/05/2023 - 19/05/2023
1ª EDICIÓ
Els límits de l’ús de la força s’intenten direccionar gràcies a la jurisprudència, que tot i no ser una font del dret, és de vital importància per poder justificar-la en les intervencions policials.
01/05/2023 - 19/05/2023
1ª EDICIÓ
Curs introductori al fenomen gihadista des d’un punt de vista històric, doctrinal i operatiu.
08/05/2023 - 26/05/2023
1ª EDICIÓ
En aquest curs, veurem les característiques del delicte, el marc normatiu dels delictes contra les persones, les primeres gestions en els delictes contra les persones i per últim, farem un recull de notícies.
Apendrem a avaluar i saber analitzar els riscos que tenim davant i actuar tot prenent les mesures de seguretat. També veurem quin és el paper dels cossos policials dins els plans especials d’emergència, les seves funcions i competències.
15/05/2023 - 02/06/2023
1ª EDICIÓ
Mostrarem a l’alumne com s'estructura la seguretat privada al nostre país, proporcionant-li la legislació que regula la seguretat privada. També es veurà com identificar les possibles infraccions dutes a terme desenvolupant la seva activitat, tant per les empreses de seguretat com del seu personal, i com actuar davant d’aquestes.
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES