ELS DELICTES I LES NOVES TECNOLOGIES: ELS DELICTES CONTRA LA INTIMITAT, EL DRET A LA PRÒPIA IMATGE. LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI I ELS DELICTES CONTRA L’HONOR
27/04/2020 - 15/05/2020
1ª EDICIÓ
Informació del Curs
OBJECTIUS
- Delimitar el bé jurídic que és objecte de tutela en el títol X del Codi penal. - Analitzar les principals innovacions que el legislador introduí en el Codi penal de 1995. - Examinar exhaustivament els possibles atacs als béns jurídics esmentats i descrits en les diferents modalitats típiques que contenen els preceptes penals. - Destacar la dimensió positiva nova que adquireix la intimitat, que s’ha convertit en llibertat informàtica amb les noves tecnologies. - Subratllar l’adequació social de la via civil en la tutela de l’honor, per tal de no penar determinades infraccions contra el bé jurídic esmentat.
RESUM DEL CURS
En aquest aquest curs s’estudien els temes següents: - Els delictes contra la intimitat. - El dret a la pròpia imatge. - La inviolabilitat del domicili. - Els delictes contra l’honor. El títol X del Codi penal vigent regula els delictes contra la intimitat de manera unitària i el bé jurídic de la intimitat es protegeix des de diversos àmbits. La infracció es tipifica sovint com a conducta sancionada pel Codi penal i genera, com la resta de delictes, una responsabilitat civil que, segons la legislació civil específica (LO 1/1982) i l’adopció jurisprudencial del dany moral, es converteix en una via primària de reparació del delicte i deixa la part més dura per al dret penal, que és la que ocupa aquest curs.
PROFESSOR / S
La professora d'aquest curs és una persona membre del CME, diplomada en Ciències Empresarials i Dret. La professora s'encarregarà d'orientar, assessorar, ensenyar, resoldre dubtes a l'alumne/a en tots aquells aspectes relacionats amb la docència del curs.
ACREDITACIÓ ACADÈMICA
Cos de Mossos d'Esquadra: 0,12 punts
Guardia Urbana de Barcelona: 0,10 punts
FAMÍLIES
Investigació (INV). Anàlisis, investigació bàsica, investigació inq, informació, mitjans tècnics, policia científica avançada, policia científica bàsica, seguiment i vigilància, instrucció tècnic policial, instrucció tècnic policial.
PREU
Afiliat:35,00
No Afiliat:40,00
Registre
Per activar el resgitre tens que accedir al campus amb el teu usuari
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES