Llistat de Cursos
20/07/2020 - 10/08/2020
1ª EDICIÓ
Curs de preparació per la prova teòrica, la prova psicotècnica i l'entrevista i el cas pràctic de l'oposició de sergent. Teòrica online, tests autocorregibles de teoria i psicotècnics i jornades presencials per a l'entrevista.
20/07/2020 - 10/08/2020
1ª EDICIÓ
Curs de preparació per la prova teòrica, la prova psicotècnica i l'entrevista i el cas pràctic de l'oposició de caporal. Teòrica online, tests autocorregibles de teoria i psicotècnics i jornades presencials per a l'entrevista.
27/07/2020 - 14/08/2020
2ª EDICIÓ
Fets delictius que generen gran alarma social i una sensació angoixa i inseguretat en les persones que són víctimes. S’han convertit en un problema per a la societat. La policia ha de dirigir gran part dels seus esforços en disminuir la tendéncia creixent dels robatoris.
03/08/2020 - 21/08/2020
1ª EDICIÓ
Repassarem la història i l'evolució de la identificació personal fins a l'aparició de la dactiloscòpia. La lofoscòpia, papiloscòpia o dermatoglifa, la fórmula decadactilar, els reactius físics i químics i apendrem a fer una IOTP.
31/08/2020 - 18/09/2020
1ª EDICIÓ
Top manta o manters és l'expressió que a Catalunya, s'utilitza per anomenar la venda de productes falsificats, com ara CD de música, DVD de pel·lícules i videojocs, roba, rellotges i altres mercaderies d'imitació.
El curs té com a objectiu que l'alumne assoleixi els coneixements necessaris per poder realitzar reportatges fotogràfics en tasques d'investigació i seguiments, en tasques de policia científica com la realització de reportatges fotogràfics d'IOTP i ressenya de detinguts.
Curs de sensibilització col•lectiu LGTBI+ i delictes d'odi/discriminació.
21/09/2020 - 09/10/2020
2ª EDICIÓ
VERIFICACIÓ OPERATIVA DE DOCUMENTACIÓ I. CONDUCTORS I VEHICLES ESTRANGERS.
28/09/2020 - 16/10/2020
1ª EDICIÓ
Anàlisi de la normativa que configuren les conductes delictives vigents i aplicació pràctica d'aquestes conductes per una millor comprensió cap aquell qui treballa.
05/10/2020 - 23/10/2020
2ª EDICIÓ
Aprofundir i/o assolir els coneixements necessaris per desenvolupar tasques d'oficina d'atenció al ciutadà aconseguint les habilitats suficients amb el programa NIP TRAMITACIO.
12/10/2020 - 30/10/2020
2ª EDICIÓ
Els límits de l’ús de la força s’intenten direccionar gràcies a la jurisprudència, que tot i no ser una font del dret, és de vital importància per poder justificar-la en les intervencions policials.
OSINT és l’acrònim d’Open Sources Intelligence, o intel·ligència en fonts obertes. Utilitzant tècniques OSINT podem obtenir gran quantitat d’informació rellevant sobre persones i empreses.
26/10/2020 - 13/11/2020
1ª EDICIÓ
En aquest curs de Robatoris Especialitzats, es donarà els instruments bàsics per tal de conèixer les característiques més comuns d´aquests fets i poder realitzar les primeres gestions d´investigació
02/11/2020 - 20/11/2020
2ª EDICIÓ
El curs es divideix en tres blocs: - L'ADN i els indicis i proves orientatives. - El processament i anàlisi de les mostres al laboratori - El tractament de policial de les dades Estudiarem i repasarem: l'ADN i els indicis i proves orientatives; el processament i anàlisi de les mostres al laboratori; el tractament policial de les dades
09/11/2020 - 27/11/2020
2ª EDICIÓ
Facilitarà el coneixment de les diferents tasques que es realitzen als grups de Policia Científica de les ABP i els coneixements mínims de les eines a utilitzar, dels objectius de la investigació científica i de la gestió de ressenya de detinguts i dentificació documental de persones.
16/11/2020 - 04/12/2020
2ª EDICIÓ
L'objectiu d'aquest curs és facilitar els coneixements bàsics en matèria de documentoscòpia per a les funcions diàries dels agents de les vies públiques.
El curs aporta els coneixements teòrics necessaris per dur a terme la inspecció d’establiments públics i activitats recreatives i els estructura des d’una vessant operativa.
30/11/2020 - 18/12/2020
2ª EDICIÓ
Primerament es realitza un estudi en profunditat de la Llei 1/92 de protecció de la seguretat ciutadana i sobre les possibles actuacions que podem trobar-nos en l’aplicació de la mateixa durant el torn ordinari de treball. Al segon tema, es repassen i s’expliquen les accions a portar a terme en diverses actuacions que es troben amb freqüència les patrulles de seguretat ciutadana. Finalment, es realitza un repàs de l’actuació a fer en els casos de violència domèstica/gènere que es poden trobar les patrulles i les accions a realitzar tant per les patrulles com els agents destinats a les oficines d’atenció al ciutadà.
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES