Llistat de Cursos
Introducció a la realitat del fenomen dels menors migrats no acompanyats (MMNA-MENA).
30/08/2021 - 17/09/2021
2ª EDICIÓ
Aquest curs facilita una base de coneixements tècnics i pràctics sobre la gestió i resolució dels conflictes.
OSINT és l’acrònim d’Open Sources Intelligence, o intel·ligència en fonts obertes. Utilitzant tècniques OSINT podem obtenir gran quantitat d’informació rellevant sobre persones i empreses.
06/09/2021 - 24/09/2021
2ª EDICIÓ
Aquest curs té per finalitat conèixer quines tasques realitzen les Unitats Territorials de Tractament de Dades dins l’àmbit de l’anàlisi de la investigació criminal.
Curs de sensibilització col•lectiu LGTBI+ i delictes d'odi/discriminació.
13/09/2021 - 01/10/2021
2ª EDICIÓ
El curs pretén clarificar el marc conceptual d’un fenomen anomenat “sectari”, quins són els Drets Fonamentals protegits i les responsabilitats policials en relació a les pràctiques d’alteració i control de la personalitat de l’individu. Estudiarem la normativa legal i les tasques policials en relació al fenomen sectari.
13/09/2021 - 01/10/2021
2ª EDICIÓ
En un món globalitzat, en que el flux de persones és constant entre països a la recerca d'un benestar social, un treball o una major estabilitat personal, ens oblidem que per mitjà seu es reben, en els països acollidors, models nous de convivència i socialització.
En aquest curs es realitza una introducció als conceptes bàsics de la Medecina Forense i la seva relació amb el treball policial. També s’estudia l’evolució que té lloc en el cos humà des del moment de la mort en funció de les seves causes i els tipus de lesions que poden alterar la integritat del cos o produir la mort de l’individu.
20/09/2021 - 08/10/2021
2ª EDICIÓ
Aprofundir i/o assolir els coneixements necessaris per desenvolupar tasques d'oficina d'atenció al ciutadà aconseguint les habilitats suficients amb el programa NIP TRAMITACIO.
20/09/2021 - 08/10/2021
2ª EDICIÓ
En el curs s’exposen conceptes tècnics bàsics de l’armament que els cossos policials de Catalunya i tot el territori nacional porten de dotació, així com la munició que es fa servir en aquest armament.
Aquest curs pretén facilitar a l’agent de policia aquella doctrina científica i els criteris jurisprudencials que s’han pronunciat sobre els Delictes contra la seguretat viària.
27/09/2021 - 15/10/2021
2ª EDICIÓ
Desenvolupament de la principal legislació en matèria de trànsit i circulació viària. Novetats legislatives. Desenvolupament dels principals tipus de denúncies per infracció a la normativa de trànsit. Introducció als accidents de trànsit.
04/10/2021 - 22/10/2021
2ª EDICIÓ
Top manta o manters és l'expressió que a Catalunya, s'utilitza per anomenar la venda de productes falsificats, com ara CD de música, DVD de pel·lícules i videojocs, roba, rellotges i altres mercaderies d'imitació.
11/10/2021 - 29/10/2021
2ª EDICIÓ
VERIFICACIÓ OPERATIVA DE DOCUMENTACIÓ I. CONDUCTORS I VEHICLES ESTRANGERS.
11/10/2021 - 29/10/2021
2ª EDICIÓ
Mostrarem a l’alumne com s'estructura la seguretat privada al nostre país, proporcionant-li la legislació que regula la seguretat privada. També es veurà com identificar les possibles infraccions dutes a terme desenvolupant la seva activitat, tant per les empreses de seguretat com del seu personal, i com actuar davant d’aquestes.
18/10/2021 - 05/11/2021
2ª EDICIÓ
En aquest curs, veurem les característiques del delicte, el marc normatiu dels delictes contra les persones, les primeres gestions en els delictes contra les persones i per últim, farem un recull de notícies.
18/10/2021 - 05/11/2021
2ª EDICIÓ
Anàlisi de la normativa que configuren les conductes delictives vigents i aplicació pràctica d'aquestes conductes per una millor comprensió cap aquell qui treballa.
25/10/2021 - 12/11/2021
2ª EDICIÓ
En aquest curs de Robatoris Especialitzats, es donarà els instruments bàsics per tal de conèixer les característiques més comuns d´aquests fets i poder realitzar les primeres gestions d´investigació
25/10/2021 - 12/11/2021
2ª EDICIÓ
Els límits de l’ús de la força s’intenten direccionar gràcies a la jurisprudència, que tot i no ser una font del dret, és de vital importància per poder justificar-la en les intervencions policials.
El curs aporta els coneixements teòrics necessaris per dur a terme la inspecció d’establiments públics i activitats recreatives i els estructura des d’una vessant operativa.
08/11/2021 - 26/11/2021
2ª EDICIÓ
Facilitarà el coneixment de les diferents tasques que es realitzen als grups de Policia Científica de les ABP i els coneixements mínims de les eines a utilitzar, dels objectius de la investigació científica i de la gestió de ressenya de detinguts i dentificació documental de persones.
08/11/2021 - 26/11/2021
2ª EDICIÓ
El curs es divideix en tres blocs: - L'ADN i els indicis i proves orientatives. - El processament i anàlisi de les mostres al laboratori - El tractament de policial de les dades Estudiarem i repasarem: l'ADN i els indicis i proves orientatives; el processament i anàlisi de les mostres al laboratori; el tractament policial de les dades
15/11/2021 - 03/12/2021
2ª EDICIÓ
L'objectiu d'aquest curs és facilitar els coneixements bàsics en matèria de documentoscòpia per a les funcions diàries dels agents de les vies públiques.
15/11/2021 - 03/12/2021
2ª EDICIÓ
Repassarem la història i l'evolució de la identificació personal fins a l'aparició de la dactiloscòpia. La lofoscòpia, papiloscòpia o dermatoglifa, la fórmula decadactilar, els reactius físics i químics i apendrem a fer una IOTP.
29/11/2021 - 17/12/2021
2ª EDICIÓ
Fets delictius que generen gran alarma social i una sensació angoixa i inseguretat en les persones que són víctimes. S’han convertit en un problema per a la societat. La policia ha de dirigir gran part dels seus esforços en disminuir la tendéncia creixent dels robatoris.
29/11/2021 - 17/12/2021
2ª EDICIÓ
Aprenentatge de pautes en el tractament dels menors respecte a les diferents situacions que ens podem trobar en la tasca policial diària, que ens serveixi per afrontar-les dintre de la legalitat i dels protocols i procediments establerts.
Adreçat a persones que realitzin o vulguin realitzar tasques de comandament i/o que vulguin millorar les seves relacions amb les persones del seu entorn laboral i/o personal.
Estudiarem les principals malalties mentals que pateix la societat actual, treballarem els indicadors que ens permetran identificar quan estem davant d’un malalt mental i quines són les pautes d’actuació més adients per una resolució optima del servei.
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES