Llistat de Cursos
Adreçat a persones que realitzin o vulguin realitzar tasques de comandament i/o que vulguin millorar les seves relacions amb les persones del seu entorn laboral i/o personal.
10/05/2021 - 28/05/2021
1ª EDICIÓ
En aquest curs, veurem les característiques del delicte, el marc normatiu dels delictes contra les persones, les primeres gestions en els delictes contra les persones i per últim, farem un recull de notícies.
El curs aporta els coneixements teòrics necessaris per dur a terme la inspecció d’establiments públics i activitats recreatives i els estructura des d’una vessant operativa.
24/05/2021 - 11/06/2021
1ª EDICIÓ
L'estudi del cadàver és dut a terme pel metge forense i es desenvolupa durant l'autòpsia. Aquest curs ens acosta a l'estudi de les lesions que presenta el cadàver i que ens poden permetre esbrinar el seu origen i el mecanisme que les ha produït.
Estudiarem les principals malalties mentals que pateix la societat actual, treballarem els indicadors que ens permetran identificar quan estem davant d’un malalt mental i quines són les pautes d’actuació més adients per una resolució optima del servei.
24/05/2021 - 11/06/2021
1ª EDICIÓ
Facilitarà el coneixment de les diferents tasques que es realitzen als grups de Policia Científica de les ABP i els coneixements mínims de les eines a utilitzar, dels objectius de la investigació científica i de la gestió de ressenya de detinguts i dentificació documental de persones.
31/05/2021 - 18/06/2021
1ª EDICIÓ
El curs es divideix en tres blocs: - L'ADN i els indicis i proves orientatives. - El processament i anàlisi de les mostres al laboratori - El tractament de policial de les dades Estudiarem i repasarem: l'ADN i els indicis i proves orientatives; el processament i anàlisi de les mostres al laboratori; el tractament policial de les dades
31/05/2021 - 18/06/2021
1ª EDICIÓ
Top manta o manters és l'expressió que a Catalunya, s'utilitza per anomenar la venda de productes falsificats, com ara CD de música, DVD de pel·lícules i videojocs, roba, rellotges i altres mercaderies d'imitació.
07/06/2021 - 25/06/2021
1ª EDICIÓ
Fets delictius que generen gran alarma social i una sensació angoixa i inseguretat en les persones que són víctimes. S’han convertit en un problema per a la societat. La policia ha de dirigir gran part dels seus esforços en disminuir la tendéncia creixent dels robatoris.
El curs té com a objectiu que l'alumne assoleixi els coneixements necessaris per poder realitzar reportatges fotogràfics en tasques d'investigació i seguiments, en tasques de policia científica com la realització de reportatges fotogràfics d'IOTP i ressenya de detinguts.
14/06/2021 - 02/07/2021
1ª EDICIÓ
En aquest curs es donarà informació sobre diversitat, sobre la seva història, sensibilització sobre els diferents membres de col•lectius vulnerables. Es parlarà del nou protocol d’abordatge dels delictes d’odi i/o discriminació per a policies locals de Catalunya. És veurà les diferents lleis que donen protecció sobre delictes d'odi i/o discriminació. També s’exposarà unes pautes de bones pràctiques en l'exercici de les nostres funcions tal com marca el protocol d'actuació generals per a Forces i Cossos de Seguretat del Ministeri d'Interior.
14/06/2021 - 02/07/2021
2ª EDICIÓ
Segon nivell del curs d'ESTAFES I. S'amplien els tipus d'estafes, remarcant especialment en la legislació que regula aquest tipus de fets delictius, que cada dia es donen als pobles i ciutats del nostre país. No és necessari haver cursat ESTAFES I.
21/06/2021 - 09/07/2021
2ª EDICIÓ
Els objectius d'aquest curs es divideixen en la correcta definició dels atracaments, la seva tipologia i desenvolupament, la metodologia d'investigació, així com el coneixement de diferents organitzacions criminals.
21/06/2021 - 09/07/2021
1ª EDICIÓ
Aprenentatge de pautes en el tractament dels menors respecte a les diferents situacions que ens podem trobar en la tasca policial diària, que ens serveixi per afrontar-les dintre de la legalitat i dels protocols i procediments establerts.
28/06/2021 - 16/07/2021
2ª EDICIÓ
Aquest curs té per finalitat conèixer quines tasques realitzen les Unitats Territorials de Tractament de Dades dins l’àmbit de l’anàlisi de la investigació criminal.
28/06/2021 - 16/07/2021
1ª EDICIÓ
Mostrarem a l’alumne com s'estructura la seguretat privada al nostre país, proporcionant-li la legislació que regula la seguretat privada. També es veurà com identificar les possibles infraccions dutes a terme desenvolupant la seva activitat, tant per les empreses de seguretat com del seu personal, i com actuar davant d’aquestes.
28/06/2021 - 16/07/2021
2ª EDICIÓ
El present curs té per finalitat donar a conèixer els trets i característiques principals que presenten els delictes de robatori amb violència i intimidació a interior de domicili.
Apendrem a avaluar i saber analitzar els riscos que tenim davant i actuar tot prenent les mesures de seguretat. També veurem quin és el paper dels cossos policials dins els plans especials d’emergència, les seves funcions i competències.
Introducció a la realitat del fenomen dels menors migrats no acompanyats (MMNA-MENA).
OSINT és l’acrònim d’Open Sources Intelligence, o intel·ligència en fonts obertes. Utilitzant tècniques OSINT podem obtenir gran quantitat d’informació rellevant sobre persones i empreses.
Curs de sensibilització col•lectiu LGTBI+ i delictes d'odi/discriminació.
13/09/2021 - 01/10/2021
2ª EDICIÓ
El curs pretén clarificar el marc conceptual d’un fenomen anomenat “sectari”, quins són els Drets Fonamentals protegits i les responsabilitats policials en relació a les pràctiques d’alteració i control de la personalitat de l’individu. Estudiarem la normativa legal i les tasques policials en relació al fenomen sectari.
13/09/2021 - 01/10/2021
2ª EDICIÓ
En un món globalitzat, en que el flux de persones és constant entre països a la recerca d'un benestar social, un treball o una major estabilitat personal, ens oblidem que per mitjà seu es reben, en els països acollidors, models nous de convivència i socialització.
20/09/2021 - 08/10/2021
2ª EDICIÓ
Aprofundir i/o assolir els coneixements necessaris per desenvolupar tasques d'oficina d'atenció al ciutadà aconseguint les habilitats suficients amb el programa NIP TRAMITACIO.
20/09/2021 - 08/10/2021
2ª EDICIÓ
En el curs s’exposen conceptes tècnics bàsics de l’armament que els cossos policials de Catalunya i tot el territori nacional porten de dotació, així com la munició que es fa servir en aquest armament.
27/09/2021 - 15/10/2021
2ª EDICIÓ
Desenvolupament de la principal legislació en matèria de trànsit i circulació viària. Novetats legislatives. Desenvolupament dels principals tipus de denúncies per infracció a la normativa de trànsit. Introducció als accidents de trànsit.
El curs té com a objectiu que l'alumne assoleixi els coneixements necessaris per poder realitzar reportatges fotogràfics en tasques d'investigació i seguiments, en tasques de policia científica com la realització de reportatges fotogràfics d'IOTP i ressenya de detinguts.
04/10/2021 - 22/10/2021
2ª EDICIÓ
Top manta o manters és l'expressió que a Catalunya, s'utilitza per anomenar la venda de productes falsificats, com ara CD de música, DVD de pel·lícules i videojocs, roba, rellotges i altres mercaderies d'imitació.
11/10/2021 - 29/10/2021
2ª EDICIÓ
Mostrarem a l’alumne com s'estructura la seguretat privada al nostre país, proporcionant-li la legislació que regula la seguretat privada. També es veurà com identificar les possibles infraccions dutes a terme desenvolupant la seva activitat, tant per les empreses de seguretat com del seu personal, i com actuar davant d’aquestes.
11/10/2021 - 29/10/2021
2ª EDICIÓ
VERIFICACIÓ OPERATIVA DE DOCUMENTACIÓ I. CONDUCTORS I VEHICLES ESTRANGERS.
18/10/2021 - 05/11/2021
2ª EDICIÓ
En aquest curs, veurem les característiques del delicte, el marc normatiu dels delictes contra les persones, les primeres gestions en els delictes contra les persones i per últim, farem un recull de notícies.
18/10/2021 - 05/11/2021
2ª EDICIÓ
Anàlisi de la normativa que configuren les conductes delictives vigents i aplicació pràctica d'aquestes conductes per una millor comprensió cap aquell qui treballa.
25/10/2021 - 12/11/2021
2ª EDICIÓ
Els límits de l’ús de la força s’intenten direccionar gràcies a la jurisprudència, que tot i no ser una font del dret, és de vital importància per poder justificar-la en les intervencions policials.
25/10/2021 - 12/11/2021
2ª EDICIÓ
En aquest curs de Robatoris Especialitzats, es donarà els instruments bàsics per tal de conèixer les característiques més comuns d´aquests fets i poder realitzar les primeres gestions d´investigació
El curs aporta els coneixements teòrics necessaris per dur a terme la inspecció d’establiments públics i activitats recreatives i els estructura des d’una vessant operativa.
01/11/2021 - 19/11/2021
2ª EDICIÓ
Primerament es realitza un estudi en profunditat de la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana i sobre les possibles actuacions que podem trobar-nos en l’aplicació de la mateixa durant el torn ordinari de treball. Al segon tema, es repassen i s’expliquen les accions a portar a terme en diverses actuacions que es troben amb freqüència les patrulles de seguretat ciutadana. Finalment, es realitza un repàs de l’actuació a fer en els casos de violència domèstica/gènere que es poden trobar les patrulles i les accions a realitzar tant per les patrulles com els agents destinats a les oficines d’atenció al ciutadà.
08/11/2021 - 26/11/2021
2ª EDICIÓ
Facilitarà el coneixment de les diferents tasques que es realitzen als grups de Policia Científica de les ABP i els coneixements mínims de les eines a utilitzar, dels objectius de la investigació científica i de la gestió de ressenya de detinguts i dentificació documental de persones.
08/11/2021 - 26/11/2021
2ª EDICIÓ
El curs es divideix en tres blocs: - L'ADN i els indicis i proves orientatives. - El processament i anàlisi de les mostres al laboratori - El tractament de policial de les dades Estudiarem i repasarem: l'ADN i els indicis i proves orientatives; el processament i anàlisi de les mostres al laboratori; el tractament policial de les dades
15/11/2021 - 03/12/2021
2ª EDICIÓ
L'objectiu d'aquest curs és facilitar els coneixements bàsics en matèria de documentoscòpia per a les funcions diàries dels agents de les vies públiques.
15/11/2021 - 03/12/2021
2ª EDICIÓ
Repassarem la història i l'evolució de la identificació personal fins a l'aparició de la dactiloscòpia. La lofoscòpia, papiloscòpia o dermatoglifa, la fórmula decadactilar, els reactius físics i químics i apendrem a fer una IOTP.
Aquest curs pretén facilitar a l’agent de policia aquella doctrina científica i els criteris jurisprudencials que s’han pronunciat sobre els Delictes contra la seguretat viària.
29/11/2021 - 17/12/2021
2ª EDICIÓ
Fets delictius que generen gran alarma social i una sensació angoixa i inseguretat en les persones que són víctimes. S’han convertit en un problema per a la societat. La policia ha de dirigir gran part dels seus esforços en disminuir la tendéncia creixent dels robatoris.
29/11/2021 - 17/12/2021
2ª EDICIÓ
Aprenentatge de pautes en el tractament dels menors respecte a les diferents situacions que ens podem trobar en la tasca policial diària, que ens serveixi per afrontar-les dintre de la legalitat i dels protocols i procediments establerts.
Adreçat a persones que realitzin o vulguin realitzar tasques de comandament i/o que vulguin millorar les seves relacions amb les persones del seu entorn laboral i/o personal.
Estudiarem les principals malalties mentals que pateix la societat actual, treballarem els indicadors que ens permetran identificar quan estem davant d’un malalt mental i quines són les pautes d’actuació més adients per una resolució optima del servei.
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES