Llistat de Cursos
24/01/2022 - 11/02/2022
1ª EDICIÓ
Els límits de l’ús de la força s’intenten direccionar gràcies a la jurisprudència, que tot i no ser una font del dret, és de vital importància per poder justificar-la en les intervencions policials.
24/01/2022 - 11/02/2022
1ª EDICIÓ
Aprofundir i/o assolir els coneixements necessaris per desenvolupar tasques d'oficina d'atenció al ciutadà aconseguint les habilitats suficients amb el programa NIP TRAMITACIO.
07/02/2022 - 25/02/2022
1ª EDICIÓ
En un món globalitzat, en que el flux de persones és constant entre països a la recerca d'un benestar social, un treball o una major estabilitat personal, ens oblidem que per mitjà seu es reben, en els països acollidors, models nous de convivència i socialització.
07/02/2022 - 25/02/2022
1ª EDICIÓ
En el curs s’exposen conceptes tècnics bàsics de l’armament que els cossos policials de Catalunya i tot el territori nacional porten de dotació, així com la munició que es fa servir en aquest armament.
Estudiarem les principals malalties mentals que pateix la societat actual, treballarem els indicadors que ens permetran identificar quan estem davant d’un malalt mental i quines són les pautes d’actuació més adients per una resolució optima del servei.
Aquest curs pretén facilitar a l’agent de policia aquella doctrina científica i els criteris jurisprudencials que s’han pronunciat sobre els Delictes contra la seguretat viària.
14/02/2022 - 04/03/2022
1ª EDICIÓ
Curs introductori al fenomen gihadista des d’un punt de vista històric, doctrinal i operatiu.
21/02/2022 - 11/03/2022
1ª EDICIÓ
Curs robatoris amb violència
OSINT és l’acrònim d’Open Sources Intelligence, o intel·ligència en fonts obertes. Utilitzant tècniques OSINT podem obtenir gran quantitat d’informació rellevant sobre persones i empreses.
Curs de sensibilització col•lectiu LGTBI+ i delictes d'odi/discriminació.
07/03/2022 - 25/03/2022
1ª EDICIÓ
VERIFICACIÓ OPERATIVA DE DOCUMENTACIÓ I. CONDUCTORS I VEHICLES ESTRANGERS.
07/03/2022 - 25/03/2022
1ª EDICIÓ
El present curs té per finalitat donar a conèixer els trets i característiques principals que presenten els delictes de robatori amb violència i intimidació a interior de domicili.
14/03/2022 - 01/04/2022
1ª EDICIÓ
Repassarem la història i l'evolució de la identificació personal fins a l'aparició de la dactiloscòpia. La lofoscòpia, papiloscòpia o dermatoglifa, la fórmula decadactilar, els reactius físics i químics i apendrem a fer una IOTP.
14/03/2022 - 01/04/2022
1ª EDICIÓ
Primerament es realitza un estudi en profunditat de la Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana i sobre les possibles actuacions que podem trobar-nos en l’aplicació de la mateixa durant el torn ordinari de treball. Al segon tema, es repassen i s’expliquen les accions a portar a terme en diverses actuacions que es troben amb freqüència les patrulles de seguretat ciutadana. Finalment, es realitza un repàs de l’actuació a fer en els casos de violència domèstica/gènere que es poden trobar les patrulles i les accions a realitzar tant per les patrulles com els agents destinats a les oficines d’atenció al ciutadà.
21/03/2022 - 08/04/2022
1ª EDICIÓ
Aquest curs té per finalitat conèixer quines tasques realitzen les Unitats Territorials de Tractament de Dades dins l’àmbit de l’anàlisi de la investigació criminal.
21/03/2022 - 08/04/2022
1ª EDICIÓ
El curs és un viatge en el temps des de l'inici dels MC's fins l'actualitat. En el temari es tracta temes que han estat molt presents en la cultura i la creació i expansió d'aquests MC's com ara la II Guerra Mundial, el racisme, el masclisme, la música, el cinema, i d'altres ítems. Es tractaran els MC's més famosos i característics, des de el més conegut a nivell mundial HELL ANGELS fins a MC's exclusius de policies, d'homes de raça negra i d'altres característics.
28/03/2022 - 15/04/2022
1ª EDICIÓ
L'objectiu d'aquest curs és facilitar els coneixements bàsics en matèria de documentoscòpia per a les funcions diàries dels agents de les vies públiques.
28/03/2022 - 15/04/2022
1ª EDICIÓ
L'estudi del cadàver és dut a terme pel metge forense i es desenvolupa durant l'autòpsia. Aquest curs ens acosta a l'estudi de les lesions que presenta el cadàver i que ens poden permetre esbrinar el seu origen i el mecanisme que les ha produït.
04/04/2022 - 22/04/2022
1ª EDICIÓ
Aquest curs facilita una base de coneixements tècnics i pràctics sobre la gestió i resolució dels conflictes.
El curs aporta els coneixements teòrics necessaris per dur a terme la inspecció d’establiments públics i activitats recreatives i els estructura des d’una vessant operativa.
18/04/2022 - 06/05/2022
1ª EDICIÓ
Els objectius d'aquest curs es divideixen en la correcta definició dels atracaments, la seva tipologia i desenvolupament, la metodologia d'investigació, així com el coneixement de diferents organitzacions criminals.
25/04/2022 - 13/05/2022
1ª EDICIÓ
Anàlisi de la normativa que configuren les conductes delictives vigents i aplicació pràctica d'aquestes conductes per una millor comprensió cap aquell qui treballa.
Introducció a la realitat del fenomen dels menors migrats no acompanyats (MMNA-MENA).
El curs té com a objectiu que l'alumne assoleixi els coneixements necessaris per poder realitzar reportatges fotogràfics en tasques d'investigació i seguiments, en tasques de policia científica com la realització de reportatges fotogràfics d'IOTP i ressenya de detinguts.
Adreçat a persones que realitzin o vulguin realitzar tasques de comandament i/o que vulguin millorar les seves relacions amb les persones del seu entorn laboral i/o personal.
09/05/2022 - 27/05/2022
1ª EDICIÓ
Desenvolupament de la principal legislació en matèria de trànsit i circulació viària. Novetats legislatives. Desenvolupament dels principals tipus de denúncies per infracció a la normativa de trànsit. Introducció als accidents de trànsit.
09/05/2022 - 27/05/2022
1ª EDICIÓ
El curs es divideix en tres blocs: - L'ADN i els indicis i proves orientatives. - El processament i anàlisi de les mostres al laboratori - El tractament de policial de les dades Estudiarem i repasarem: l'ADN i els indicis i proves orientatives; el processament i anàlisi de les mostres al laboratori; el tractament policial de les dades
16/05/2022 - 03/06/2022
1ª EDICIÓ
Mostrarem a l’alumne com s'estructura la seguretat privada al nostre país, proporcionant-li la legislació que regula la seguretat privada. També es veurà com identificar les possibles infraccions dutes a terme desenvolupant la seva activitat, tant per les empreses de seguretat com del seu personal, i com actuar davant d’aquestes.
ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I/O DEL DESENVOLUPAMENT COM AUTORES, VÍCTIMES O TESTIMONIS DE DELICTES
23/05/2022 - 10/06/2022
1ª EDICIÓ
En aquest curs, veurem les característiques del delicte, el marc normatiu dels delictes contra les persones, les primeres gestions en els delictes contra les persones i per últim, farem un recull de notícies.
30/05/2022 - 17/06/2022
1ª EDICIÓ
Top manta o manters és l'expressió que a Catalunya, s'utilitza per anomenar la venda de productes falsificats, com ara CD de música, DVD de pel·lícules i videojocs, roba, rellotges i altres mercaderies d'imitació.
30/05/2022 - 17/06/2022
1ª EDICIÓ
Facilitarà el coneixment de les diferents tasques que es realitzen als grups de Policia Científica de les ABP i els coneixements mínims de les eines a utilitzar, dels objectius de la investigació científica i de la gestió de ressenya de detinguts i dentificació documental de persones.
06/06/2022 - 24/06/2022
1ª EDICIÓ
Segon nivell del curs d'ESTAFES I. S'amplien els tipus d'estafes, remarcant especialment en la legislació que regula aquest tipus de fets delictius, que cada dia es donen als pobles i ciutats del nostre país. No és necessari haver cursat ESTAFES I.
06/06/2022 - 24/06/2022
1ª EDICIÓ
En aquest curs es donarà informació sobre diversitat, sobre la seva història, sensibilització sobre els diferents membres de col•lectius vulnerables. Es parlarà del nou protocol d’abordatge dels delictes d’odi i/o discriminació per a policies locals de Catalunya. És veurà les diferents lleis que donen protecció sobre delictes d'odi i/o discriminació. També s’exposarà unes pautes de bones pràctiques en l'exercici de les nostres funcions tal com marca el protocol d'actuació generals per a Forces i Cossos de Seguretat del Ministeri d'Interior.
En aquest curs es realitza una introducció als conceptes bàsics de la Medecina Forense i la seva relació amb el treball policial. També s’estudia l’evolució que té lloc en el cos humà des del moment de la mort en funció de les seves causes i els tipus de lesions que poden alterar la integritat del cos o produir la mort de l’individu.
13/06/2022 - 01/07/2022
1ª EDICIÓ
Aprenentatge de pautes en el tractament dels menors respecte a les diferents situacions que ens podem trobar en la tasca policial diària, que ens serveixi per afrontar-les dintre de la legalitat i dels protocols i procediments establerts.
20/06/2022 - 08/07/2022
1ª EDICIÓ
Fets delictius que generen gran alarma social i una sensació angoixa i inseguretat en les persones que són víctimes. S’han convertit en un problema per a la societat. La policia ha de dirigir gran part dels seus esforços en disminuir la tendéncia creixent dels robatoris.
Apendrem a avaluar i saber analitzar els riscos que tenim davant i actuar tot prenent les mesures de seguretat. També veurem quin és el paper dels cossos policials dins els plans especials d’emergència, les seves funcions i competències.
Web optimitzada per a internet explorer 8 o superior
Veure normativa ICES